Dịch Lý Việt Nam Archives - Website Vũ Trụ Ngữ - Tài Liệu Dịch Lý Việt Nam

Menu

Dịch Lý Việt Nam

ĐẠI TRÁNG

VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG (08 THUẦN KHÔN) ĐẠI TRÁNG TỰ CƯỜNG I – LÝ GIẢI: 00 – Khối dương (âm dương) đã lên cao...

ĐỊA TRẠCH LÂM

I – LÝ GIẢI: 00- Hào dương đã lên tới hào nhị, đã thành khối Thái dương làm nền tảng, Dương đã đủ lớn, đã trưởng thành, đã đủ sức...

LÔI PHONG HẰNG

I – LÝ GIẢI: 00 – Bên trên động (thượng chấn), bên dưới thuận (hạ tốn); vậy là đạo phu xướng phụ tùy hoặc phụ xướng phu tùy. Trường cửu...

THUẦN KHÔN – THUẦN KIỀN

VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH THUẦN KHÔN & THUẦN KIỀN (08 THUẦN KHÔN & 08 THUẦN KIỀN) I – LÝ GIẢI: 00- Thuần Khôn và Thuần Kiền chính thị...

KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM CẤP TỐC MIỄN PHÍ 25.08.2017

KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM CẤP TỐC MIỄN PHÍ 25.08.2017 Để thực hiện phần nào ước vọng “Đại Chúng Hoá” Văn Minh Dịch lý Việt Nam của Thầy...

VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC

GIỚI THIỆU VIỆT – NAM – KHOA   DỊCH – LÝ – HỌC         VIỆT – NAM – KHOA   DỊCH – LÝ – HỌC được nêu lên cũng...

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM Gọi là giới-thiệu Dịch-Lý Việt-Nam, trong sự-thật giới-thiệu Dịch-Lý Việt-Nam không có nghĩa là khoe-khoang, tự cao, tự đại, tự mãn, mà chỉ có ý-nghĩa...

PHƯƠNG – PHÁP HỌC – TẬP

PHƯƠNG – PHÁP HỌC – TẬP (CỐ QUÊN, TẠM QUÊN CHUNG QUANH MÌNH) ————o0o———— 00- Lúc nào mà Chung Quanh Mình, có Hoàn-Cảnh THẬT YÊN-LẶNG, tỷ như trước khi đi...

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM       Gọi là giới-thiệu Dịch-Lý Việt-Nam, trong sự-thật giới-thiệu Dịch-Lý Việt-Nam không có nghĩa là khoe-khoang, tự cao, tự đại, tự mãn, mà chỉ có...

GIỚI THIỆU VIỆT-NAM-KHOA DỊCH-LÝ-HỌC

GIỚI THIỆU VIỆT-NAM-KHOA   DỊCH-LÝ-HỌC VIỆT – NAM – KHOA   DỊCH – LÝ – HỌC được nêu lên cũng như đã thành chương-sách và đến dưới mắt các Bạn...

THUẦN CẤN & THUẦN CHẤN

VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH THUẦN CẤN & THUẦN CHẤN (08 THUẦN CẤN & 08 THUẦN CHẤN) I – LÝ GIẢI: 00 – Chấn có hình tượng cái chén,...

Bài 33: Sự Huyền Nhiệm và Hiển Linh của Dịch Lý

SỰ HUYỀN NHIỆM & HIỂN LINH CỦA DỊCH LÝ của Thiện Ngọc Khoa Động Tĩnh học đã được Kỷ nguyên Dịch lý Việt Nam đưa ra giới thiệu là cốt...

Bài 32: Sửa Radio 2 – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG I Năm Ất Tị       6 Tháng bảy       7 Ngày 9       9     22  – (8×2)  dư 6 Giờ Dậu...

Bài 31: Đường Di Chuyển – Thiên Diện Gian Lao Đang Động

THIÊN DIỆN GIAN LAO ĐANG ĐỘNG Giai đoạn chót: Quái Lý Siêu Việt PHÁT Ý: BẰNG 01 CÂU NÓI TỰ NHIÊN 03 CHỮ 01 Ý Lúc bấy giờ nhằm Thiên diện...

Jobs

Dịch nghĩa là biến đổi, biến hóa. Khi chúng ta nói đến biến hóa thuộc phạm vi Tiên Thiên, tức là nói về sự tạo lập Vũ Trụ. Còn khi...

Liên Hệ Admin

Đang tải…

Liên Hệ

Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải. Liên hệ: Số ĐT: 098.289.2086 và 0939.415.379 Website: www.vutrungu.com;                 www.dichlyhoc.com

Giới Thiệu Dịch Lý Việt Nam

Dịch nghĩa là biến đổi, biến hóa. Khi chúng ta nói đến biến hóa thuộc phạm vi Tiên Thiên, tức là nói về sự tạo lập Vũ Trụ. Còn khi...

Bài 01: Toa Thuốc – Phần Chiêm Nghiệm Sự Sống Động

QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II Muốn Thầm đọc và hiểu biết được Luật Tạo Hóa chỉ có một cách giản dị nhất là KIỂM SOÁT SỰ SỐNG ĐỘNG ở xung...

Bài 02: Tìm Tiệm May – Thiên Diện THOÁI ẨN Đang Động

Dưới đây là mẫu chuyện đã được Kiểm soát do Trí Tri Ý thức của con người hậu thiên. Hôm nọ có một bạn thân đến nhà tôi chơi thấy...

Bài 03: Tìm Nhà – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA và Sử Dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II Năm Bính Ngọ, tháng năm, mùng 6 giờ Mùi LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN...

Bài 04: Tiệm Cơm Chay – Thiên Diện TUẦN TỰ Đang Động

THIÊN DIỆN TUẦN TỰ ĐANG ĐỘNG của Huyền – Chi Giai đoạn II: Kiểm Soát Quái Nghĩa với Nội tâm sự việc PHÁT Ý CHÁNH BIẾN QUÁI (BẰNG 01 CÂU...

Bài 05: Đánh Cờ – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II Năm Bính Ngọ 7 Tháng 10 10 Ngày 19 19 36 – (8×4) Giờ Tuất 11 47- (8×5) – (6×7) LUẬT...

Bài 06: Lễ Thôi Nôi – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG I Năm Bính Ngọ 7 Tháng ba 3 Ngày mười sáu 16 26 – (8×3) Giờ Tị 6 32- (8×4) – (6×5)...

Bài 07: Phác Họa Dịch Tượng – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa và Sử Dụng Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA VÀ SỬ DỤNG QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG III Năm Đinh Mùi tháng giêng ngày 27 giờ Thân LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN...

Bài 08: Phác Họa Áo – Phần Chiêm Nghiệm Sự Sống Động

PHẦN CHIÊM NGHIỆM SỰ SỐNG ĐỘNG BIẾN THÔNG III Sau một thời gian Thực tập Biến thông quái nghĩa (I+II) hẳn quý bạn có thể nhìn biết được các Hiện...

Bài 09: Phác Họa Áo 2 – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa và Sử Dụng Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA VÀ SỬ DỤNG QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG III Năm Đinh Mùi tháng 2 mồng 6 giờ Mùi LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN...

Bài 10: Đi Đường Ra Sao – Thiên Diện TÙY NGHI Đang Động

THIÊN DIỆN TÙY NGHI ĐANG ĐỘNG  TÙY (4): Tùy Nghi  TIỆM: Tuần Tự  TRUÂN: Gian Lao   Phạm vi câu chuyện: Hai người hai xe trên khoảng đường từ Sài...

Bài 11: Xà Bông và Trứng Vịt – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA và Sử Dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II. Năm Bính Ngọ 7 Tháng 2 2 Ngày 8 8 17 – (8×2) giờ Ngọ 7...

Bài 12: Đi Thăm Bệnh – Thiên Diện GIÁN CÁCH Đang Động

THIÊN DIỆN GIÁN CÁCH ĐANG ĐỘNG của Vũ Hồng Phong Giai đoạn I: Kiểm Soát Quái Nghĩa KẾT LUẬN CHÁNH BIẾN QUÁI BẰNG MỘT CÂU DÀI Một ông bạn đế...

Bài 13: Bạn Đến Trễ – Thiên Diện Hiện Đẹp Đang Động

THIÊN DIỆN HIỆN ĐẸP ĐANG ĐỘNG của Vũ Hồng Phong Thuần Đoài Gia Nhân Tùy Phạm vi câu chuyện: Đợi bạn vì bạn đến trễ giờ Lòng tôi đang muốn...

Bài 14: Điện Xẹt – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II Năm Bính Ngọ       7 Tháng 11       11 Ngày  17       17 35  – (8×4) giờ Hợi      12     ...

Bài 15 : Đọc Nội Tâm – Thiên Diện Quang Minh Hiển Lộ Báo Tin

THIÊN DIỆN QUANG MINH  ĐANG HIỂN LỘ BÁO TIN của HUYỀN CHI Ban đêm, tại bến xe hàng thường mất trộm, bác tài xế muốn kiếm chỗ khác hơn chỗ...

Bài 16: Mạng Quần – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN    CHÁNH QUÁI       BIẾN QUÁI    CẤU: Ngộ dã (Cấu Kết, Tương Ngộ)...

Bài 17: Mua Đinh – Thiên Diện Cải Biến Đang Động

THIÊN DIỆN CẢI BIẾN ĐANG ĐỘNG CÁCH CẤU TÙY Phạm vi câu chuyện: Mua sơn và đinh Phạm vi tình  lý: – nước sơn: màu sắc, thể chất – đinh:...

Bài 18: Kính Đeo Mắt – Phát Ý

THIÊN DIỆN QUAN SÁT ĐANG ĐỘNG của Huyền – Chi Giai đoạn III: Quái – Nghĩa Biến thông PHÁT Ý CHÁNH VÀ BIẾN QUÁI TÙY (ĐỘNG HÀO BẰNG 01 CÂU 04...

Bài 19: Phụ Tùng Xe Đạp – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA và Sử Dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II Ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ giờ Tị LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN...

Bài 20: Rút Thăm Về Phép – Thiên Diện Gián Cách Đang Động

THIÊN DIỆN GIÁN CÁCH ĐANG ĐỘNG của Trang Đài Trong dịp đi (nghỉ) phép Tết, chúng tôi được chia ra đi làm 2 đợt. Đợt một đi từ 24 đến...

Bài 21: Sửa Radio – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG I Năm Bính Ngọ       7 Tháng ba       3 Ngày 7       7     17  – (8×2)  dư 1 Giờ Tị...

Bài 22: Thăm Chị – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II Ngày 04 tháng 8 năm Bính Ngọ giờ Tị LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN CHÁNH QUÁI   ĐẠI HỮU...

Âm Dương Lý Số – Dương Âm Số Lý

ĐÔI LỜI TRẦN THIẾT Tài liệu này ta ghi hơi vội nên có hơi rắc rối, tức có hơi khó hiểu đối với người chưa học Dịch Lý, hoặc mới...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 01. Kiền Dĩ Dị Tri Khôn Dĩ Giản Năng

1. Tiền nhân có câu: Kiền dĩ dị tri, Khôn dĩ giản năng, nghĩa là: Đức của Kiền nó thể hiện cái Tánh để thấy biết sáng tỏ, hiển hiện,...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 02. Đức Tánh của THẦN THÔNG-TRI và THẦN TRI-HÓA

1. Những Đức Tánh này được và bị chúng tôi định ý nghĩa, lý giải về căn gốc và qui luật của nó khá đầy đủ trong quyển Văn Minh...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 03. Chỉ Có Âm-Dương VÔ-TOÀN-VÔ

1. Kể từ Siêu Siêu Nhiên tiến đến Siêu Nhiên rồi tiến đến Hiển Nhiên… Chuyện ấy tất nhiên và dĩ nhiên như vậy rồi cũng không thể sửa đổi...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 04. Phương Pháp để Tiến Bộ Trên Bước Đường Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

1. Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý Là mục tiêu tối hậu của Dịch học sĩ. Muốn được vậy, nhất định phải có phương pháp (bí phép). Phương pháp là...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 05. Phép Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

1. Tự mình có tham dự, có chứng kiến và liền phải ghi nhớ câu chuyện ấy. * Tốt nhất là phải ghi vội vắn tắt câu chuyện vào sổ...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 06. Phép Tắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

01. Đây là phép chúng ta dùng xài: Thần vô Phương, Dịch vô Thể 02. Muốn vậy, chúng ta phải am tường số thứ tự có tính chất triết lý...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 07. Phương Pháp và Điều Kiện để Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

1. Phải hiểu thật rõ, thật đúng cái lý lẽ của Lý Ý tượng Dịch. Ví dụ: khi ta thấy lu gạo lưng lửng chưa đầy… nếu là Tiểu Súc,...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 08. Mười Tám Điều Tâm Niệm về Tất Pháp Lý Đoán Số Học Biến Thông

1. Điều kiện tiên quyết: Đức Vô Tư Âm Dương Trí Tri, Ý Vô Toàn Vô là Đức Thần Minh Thần Thức, gọi tắt là Đức Vô Tư. Phải có...

VẤN ĐỀ LÝ HỌC

Mục tiêu tối hậu: để cho người đời có thể lợi dùng Lý Học Âm Dương này mà hiểu biết được về đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa, đường...

VẤN ĐỀ LÝ HỌC _ 01. CẤU TẠO HÓA THÀNH (ĐẠO CỰC)

00– Con người đã được và bị Cấu Tạo Hóa Thành ra một hình thể mà đại lược gồm có tỉ như: tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, tay, chân, trí...

VẤN ĐỀ LÝ HỌC _ 02. NHẬN THỨC VỀ: TRÍ TRI CƠ CẤU (VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH)

00– Đứng trong phạm vi con người mà nói về Âm Dương Tình Ý người: a- Âm Dương Tình Ý người là gì? Là thế nào? Là sao? Đã nói...

VẤN ĐỀ LÝ HỌC _ 03. BIẾN HÓA LUẬT là Luật của Siêu Hình và Hữu Hình

00– Luật Âm Dương Đồng Nhi Dị: giống mà hơi hơi khác biến hóa từ Siêu đến Hiển. 01– Để cho dễ hiểu về Đồng Nhi Dị này trên phương...

Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh

Lời Nói Đầu 00. Bộ Kinh Dịch đồ sộ, tượng trưng cho Lý học uyên thâm. Nó khởi nguồn từ cổ ngữ xa xưa. Kiền Khôn (cổ ngữ) xuất hiện...

Lời Nói Đầu Thiên Nhiên Xã Hội Học

LỜI NÓI ĐẦU    Khi sinh ra đời, chúng ta được học từ trong gia đình đến nhà trường và ra ngoài xã hội. Chúng ta học mãi cho đến hơi...

THIÊN NHIÊN XÃ HỘI HỌC _ 01. Nhu Cầu Âm Dương Lý Tính Đương Nhiên

CHƯƠNG 01 NHU CẦU ÂM DƯƠNG  LÝ TÍNH ĐƯƠNG NHIÊN Nghiên cứu về Cơ Cấu Vũ Trụ Liên hành tinh tức nói toàn bộ Vũ trụ  Vô-Hữu – và nói...

THIÊN NHIÊN XÃ HỘI HỌC _ 02. Dòng Sinh Tồn của Vũ Trụ Vô Hữu

CHƯƠNG 02 DÒNG SINH TỒN CỦA VŨ TRỤ VÔ HỮU hay  Dòng Sinh Tồn của Thiên Nhiên Xã Hội Thiên nhiên Xã Hội được thiết lập từ KHTK CỰC (Vô Cực),...

Những Bước Chính Trên Đường Học Dịch

Bước thứ nhất:  Tìm hiểu rốt ráo về Sự thật ở câu chuyện Đang Động. Phải chuyên lo thực tập về Luận lý, tức là ta luôn năng theo dõi...

Bài của Thầy Dịch Lý Sĩ Xuân Phong

Kim Khẩu Quyết Người học dịch dám cả quyết về một điều gì mà người ta tưởng chừng không thể biết được. Quá khứ thì xa xăm, hiện tại thì...

Dịch Lý Vấn Đáp

LỜI GIỚI THIỆU ——–O0O——– QUYỂN SÁCH VẤN ĐÁP VỀ NỀN VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM Nội dung quyển Sách này đã được dùng làm phương tiện để ôn tập...

VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM

LỜI MỞ ĐẦU Quyển Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam thuộc một trong nhiều tài liệu của Việt-Nam Dịch-Lý Hội, nhưng nó là nòng cốt của Kỷ Nguyên: Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý-Thức. Vì muốn...

VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM _ 01. CON NGƯỜI

CON NGƯỜI LÀ GÌ? Xã hội loài người liên lạc mật thiết với con người tôi. Tôi bị và được gán một tên chung: CON NGƯỜI! Tôi muốn thật sự...

VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM _ 02. SỰ ĐẶT TÊN – SỰ ĐỊNH DANH TRÍ TRI CƠ CẤU: TƯỢNG HÌNH HÀI THANH

ĐẶT TÊN LÀ GÌ? Đi tìm một Danh từ để gán cho sự vật này là bàn, là núi, là rừng, là sông, là con người, là thú vật, là...

VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM _ 02. SỰ LỢI ÍCH CỦA TRÍ TRI CƠ CẤU

Tự nhớ và tự hiểu lại cho rõ TRÍ TRI CƠ CẤU là gì? Là sao? Là thế nào? Đây là tư tưởng mà học viên cần được nhớ lại,...

VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM _ 03. LÝ TRÍ

Con Người theo quan điểm Dịch Lý là con người có chấp nhận Lý Trí. TẠI SAO CHẤP NHẬN LÝ TRÍ? Khi chính tôi thắc mắc, rồi muốn giải đáp,...

VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM _ 04. Ý NIỆM VỀ DỊCH LÝ hay TẠI SAO CÓ SỰ BIẾN HÓA

DỊCH LÝ HỌC LÀ GÌ? Dịch là thay đổi, luân chuyển biến hóa. Lý là lý lẽ thuộc về Vô Lý, Hữu Lý bởi Lý Trí biến hóa. Học Lý...

VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM _ 05. GIẢI THÍCH LUẬT TẠO LẬP VŨ TRỤ

Tôi, con người Hậu Thiên, dùng Lý Trí, một khí cụ siêu tuyệt mà trên đường truy nguyên đã chợt bắt gặp và khám phá ra Luật Cấu Tạo Hóa...

Bài 23: Thẻ Xe – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA & Sử Dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II Ngày 02 tháng 9 năm Bính Ngọ giờ Tị LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN...

Bài 24: Thực Tập Lý Hào Động – Thiên Diện Bất Túc Đang Động

THIÊN DIỆN BẤT TÚC ĐANG ĐỘNG của Vũ Hồng Phong Thực tập lý luận về Lý tính của hào trong Chính quái Sống động. Hôm nọ tôi cùng vài bạn tại...

Bài 25: Ứng Dụng Dịch – Thiên Diện Gián Cách Đang Động

THIÊN DIỆN GIÁN CÁCH ĐANG ĐỘNG của Huyền – Chi QUÁI NGHĨA RẤT HOÀN TOÀN VÔ TƯ – KHÔNG KIẾT CŨNG KHÔNG HUNG Tại ngã tư đường Thuận Kiều và...

Bài 26: Đèn Măng-Sông – Thiên Diện Thất Cách Đang Động

THIÊN DIỆN THẤT CÁCH ĐANG ĐỘNG của Vũ Hồng Phong Giai đoạn III: Quái – Nghĩa Biến thông PHÁT Ý: CHÁNH HỖ BIẾN QUÁI (TÙY ĐỘNG HÀO BẰNG 01 CÂU...

Bài 27: Loa Trên Mui Xe – Thiên Diện Nơi Nơi Đang Động

THIÊN DIỆN NƠI NƠI ĐANG ĐỘNG của LINH THẢO Trí Tri Ý thức của tôi đang theo dõi một cuộc diện đang Sống động diễn tiến tại một trụ sở...

Bài 28: Máy Bay Rơi – Thiên Diện Tiến Thủ Đang Động

THIÊN DIỆN TIẾN THỦ ĐANG ĐỘNG Của Trang Đài Một hôm đại đội của tôi được hướng dẫn ra sân bắn. Nơi thềm bắn 200 thước của trung liên ban...

Bài 29: Nhà Sách – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN CHÁNH QUÁI BIẾN QUÁI ĐẠI SÚC: TÍCH TỤ, CHỨA NHIỀU TIỂU SÚC: DỊ ĐỒNG,...

Bài 30: Hẹn Bạn – Thiên Diện Ngăn Che Hiển Lộ Báo Tin

THIÊN DIỆN NGĂN CHE HIỂN LỘ BÁO TIN của Huyền Chi THUẦN CẤN GIẢI TIỆM Chúng tôi hẹn chờ nhau tại một rạp hát nọ để cùng đi đến nhà Ông...

Lời Mở Đầu Dịch Lý Nhập Môn

Dịch nghĩa là biến đổi, biến hóa. Khi chúng ta nói đến biến hóa thuộc phạm vi Tiên Thiên, tức là nói về sự tạo lập Vũ Trụ. Còn khi...

Sơ Đồ Tiến Hóa của Vũ Trụ

 Lò Tạo Hóa theo triết lý Kinh Dịch với cảm tưởng Xuân Phong – Hồng Tử Uyên Thái Cực Lưỡng Nghi Tứ Tượng Bát Quái Thập Lục Quái Tam Thập...

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P1)

Định nghĩa: Dịch Lý Học là gì? Dịch: thay đổi, luân chuyển, biến hóa. Lý: lý lẽ, cái lẽ sẵn có, cái lẽ đương nhiên. Học: bắt chước, nghiên cứu....

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P2): Nguồn Gốc của Dịch Lý Học

2. Nguồn gốc của Dịch Lý học LÝ DỊCH BÀN TỪ CÕI VÔ ĐẾN HỮU Vạn vật lúc nào cũng thay đổi, biến hóa và bất cứ thay đổi nào...

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P3): TIẾN TRÌNH của Vũ Trụ

3. Tiến trình của Vũ Trụ Theo đà phát triển của Lý Dịch Vũ Trụ từ lúc không thấy hình đến khi thấy có hình hiện nay, đã trải qua...

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P4): Ký Hiệu ÂM DƯƠNG

4. Ký hiệu Âm Dương Âm Dương là gì? Âm Dương là hai danh từ tượng trưng để phân biệt chỗ Đồng Nhi Dị của vạn hữu. Âm Dương cũng...

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P5): Âm-Dương với CÁC THỂ-HIỆN

5. Âm Dương với các Thể-Hiện Sau các phần suy lý và diễn tả về sự tạo lập Vũ Trụ, lượt qua trên 08 Định Lý, Định Luật có 64...

DỊCH LÝ NHẬP MÔN _ 01. Lý Số là Gì

Lý Số nghĩa là không có số mấy, mà nó là tất cả các số trên mỗi vật, mỗi sự khác. Nếu người đời có luận là số mấy trên...

DỊCH LÝ NHẬP MÔN _ 02. Hậu Thiên LUẬN Tiên Thiên

Nay chúng ta là con người thuộc về phạm vi Hậu Thiên, cõi hữu ; bất cứ hữu khí, hữu tính, hữu thần, hữu sắc, hữu chất, hữu thể đều là...

DỊCH LÝ NHẬP MÔN _ 03. TIÊN THIÊN TRIẾT LÝ và LÝ SỐ HỌC

Sau khi các bạn đã hội lý được Bát Quái qua trên vạn loại, bây giờ các bạn đã hiểu rõ Kiền chẳng phải là Thiên, Khôn chẳng phải là...

DỊCH LÝ NHẬP MÔN _ 04. Đại Khái về Động Tĩnh Công Thức

Tất cả mọi công thức đều qui về Tạo Hóa, tức là khi thiên cơ máy động, thiên lý máy động là thuộc về siêu tần số lý máy động....

DỊCH LÝ NHẬP MÔN _ 04. Động Tĩnh Công Thức Hữu Thường

Tức là gồm cả tai nghe, mắt thấy, trí hiểu và tâm tư. Ví dụ: Tai nghe người ta nói năm gì, tháng gì, ngày mùng mấy Mắt thấy là...

DỊCH LÝ NHẬP MÔN _ 04. Phép Lập Quái

Phàm muốn lập Quái thì không cứ số nhiều ít, cứ lấy số 08 làm gốc (Bát Quái). Nếu trừ mãi cho số 8 mà còn thừa, lấy số đó...

DỊCH LÝ NHẬP MÔN _ 05. Tối Cần về Phép Nói Dịch

Muốn nói Dịch, trước phải thuộc Quái Nghĩa, do Quái Nghĩa của Dịch Tượng ấy mà suy lý; kế đó mới xem xét hào động là hào thứ mấy, rồi...

DỊCH LÝ NHẬP MÔN _ 06. Phép Nói Dịch Co Giãn Nặng Nhẹ

Học Dịch tức là học về Âm Dương, mà Âm Dương tức như là Động Tĩnh. Khi luận một việc hay muốn hiểu biết một quẻ phải suy phần Động...

DỊCH LÝ NHẬP MÔN _ 06. Quái Lý Liên Quan Sơ Giải

QUÁI LÝ LIÊN QUAN SƠ GIẢI (1) Quái Lý liên quan là ở tam Quái Chính, Hộ, Biến có liên quan mật thiết với nhau mà thành một cục diện...

DỊCH LÝ NHẬP MÔN _ 06. Quái Nghĩa

Quái Nghĩa quan trọng về hào động Ví dụ: Bữa nọ lòng bạn muốn tìm một đề mục trong tuyển tập có 74 trang, tức mình tìm hoài không biết...

DỊCH LÝ NHẬP MÔN _ 07. Biến Thông Thiên Địa Tất Yếu

Phàm người học Dịch đều nên biết (tất yếu): mỗi vật đều có một thân hình, mỗi thân hình đều có Âm Dương, thượng hạ, tả hữu. Khi một Dịch...

DỊCH LÝ NHẬP MÔN _ 08. Thiên Quan Thế Giới Hệ Đồ

Thiên Quan Thế Giới hệ tức là khắp hoàn cầu đều sống trong vòng nhật nguyệt tinh thần hoặc muốn lấy ngày làm đêm hay lấy đêm làm ngày cũng...

XII. Lời Kết

XII. Lời Kết Tóm lại muôn vật đều Quy về Âm dương Nhứt lý nhưng vì người đời chân thật, chất phác quá nhiều không Suy lý được. Cớ sự...

XI. Những Bài Tập Phán Quyết

XI. Những Bài Tập Phán Quyết Sau đây là những Bài tập Phán Quyết tức là Ý Thức vạn loại vào Âm Dương. BÀI TẬP PHÁN QUYẾT tức là cần phải biến...

X. Quyết Sự Hòa Nghi, Định Điều Do Dự

X. Quyết Sự Hòa Nghi, Định Điều Do Dự Sau khi đã từng kiểm soát và thấy biết được muôn vật tuy khác màu sắc, hình bóng mà chúng vẫn...

IX. Thiên Quan Thế Giới Hệ Đồ

Thiên quan thế giới hệ là khắp hoàn cầu đều sống trong vòng nhật nguyệt tinh thần hoặc muốn lấy ngày làm đêm, đêm làm ngày cũng đều là ảnh...

VIII. Biến Thông Thiên Địa Tất Yếu

VIII. Biến Thông Thiên Địa Tất Yếu Phàm người học Dịch đều nên biết (Tất yếu): Mỗi vật đều có một thân hình, mỗi thân hình đều có âm dương,...

VII. Lý Sinh Khắc Trong 64 Quẻ Dịch

VII. Lý Sinh Khắc Trong 64 Quẻ Dịch Để giải đáp thắc mắc của đa số học viên hỏi: Tại sao một Dịch Tượng xem ra tốt mà lại xấu,...

Dịch Lý Việt Nam – Hướng Dẫn Bởi Thầy Thanh Hải!