BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA

BIẾN THÔNG II

Ngày 04 tháng 8 năm Bính Ngọ giờ Tị

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN

CHÁNH QUÁI
 072516_0211_NGHACA6422.png
ĐẠI HỮU

Khoan dã (Thong Dong, Cả Có)

PHẠM VI  XẢY RA MẪU CHUYỆN: THĂM VIẾNG

Tôi phóng xe đến thăm một nhà bà chị, ở ngoại ô thành phố Sài Gòn

SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT

a/ Chánh quái Đại Hữu

  • Dung dưỡng nhiều
  • Gồm cả

2/ Câu hỏi nêu ra

– Bà chị tôi có ở nhà không?

3/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa

Chánh quái Đại Hữu

Chị tôi là người Cai quản hết mọi việc trong nhà

PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA ĐẠI HỮU

So sánh Tính lý “CẢ CÓ” với Tình lý của chị tôi là:

– Người Cai quản hết mọi việc trong nhà.

  • Thì thấy phù hợp, vậy khi tôi đến, bà chị có ở nhà