Văn Minh Dịch Lý Việt Nam Archives - Website Vũ Trụ Ngữ - Tài Liệu Dịch Lý Việt Nam

Menu

Văn Minh Dịch Lý Việt Nam

VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM

LỜI MỞ ĐẦU Quyển Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam thuộc một trong nhiều tài liệu của Việt-Nam Dịch-Lý Hội, nhưng nó là nòng cốt của Kỷ Nguyên: Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý-Thức. Vì muốn...

VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM _ 01. CON NGƯỜI

CON NGƯỜI LÀ GÌ? Xã hội loài người liên lạc mật thiết với con người tôi. Tôi bị và được gán một tên chung: CON NGƯỜI! Tôi muốn thật sự...

VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM _ 02. SỰ ĐẶT TÊN – SỰ ĐỊNH DANH TRÍ TRI CƠ CẤU: TƯỢNG HÌNH HÀI THANH

ĐẶT TÊN LÀ GÌ? Đi tìm một Danh từ để gán cho sự vật này là bàn, là núi, là rừng, là sông, là con người, là thú vật, là...

VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM _ 02. SỰ LỢI ÍCH CỦA TRÍ TRI CƠ CẤU

Tự nhớ và tự hiểu lại cho rõ TRÍ TRI CƠ CẤU là gì? Là sao? Là thế nào? Đây là tư tưởng mà học viên cần được nhớ lại,...

VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM _ 03. LÝ TRÍ

Con Người theo quan điểm Dịch Lý là con người có chấp nhận Lý Trí. TẠI SAO CHẤP NHẬN LÝ TRÍ? Khi chính tôi thắc mắc, rồi muốn giải đáp,...

VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM _ 04. Ý NIỆM VỀ DỊCH LÝ hay TẠI SAO CÓ SỰ BIẾN HÓA

DỊCH LÝ HỌC LÀ GÌ? Dịch là thay đổi, luân chuyển biến hóa. Lý là lý lẽ thuộc về Vô Lý, Hữu Lý bởi Lý Trí biến hóa. Học Lý...

VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM _ 05. GIẢI THÍCH LUẬT TẠO LẬP VŨ TRỤ

Tôi, con người Hậu Thiên, dùng Lý Trí, một khí cụ siêu tuyệt mà trên đường truy nguyên đã chợt bắt gặp và khám phá ra Luật Cấu Tạo Hóa...

Dịch Lý Việt Nam – Hướng Dẫn Bởi Thầy Thanh Hải!