Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh Archives - Website Vũ Trụ Ngữ - Tài Liệu Dịch Lý Việt Nam

Menu

Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh

ĐẠI TRÁNG

VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG (08 THUẦN KHÔN) ĐẠI TRÁNG TỰ CƯỜNG I – LÝ GIẢI: 00 – Khối dương (âm dương) đã lên cao...

ĐỊA TRẠCH LÂM

I – LÝ GIẢI: 00- Hào dương đã lên tới hào nhị, đã thành khối Thái dương làm nền tảng, Dương đã đủ lớn, đã trưởng thành, đã đủ sức...

LÔI PHONG HẰNG

I – LÝ GIẢI: 00 – Bên trên động (thượng chấn), bên dưới thuận (hạ tốn); vậy là đạo phu xướng phụ tùy hoặc phụ xướng phu tùy. Trường cửu...

THUẦN KHÔN – THUẦN KIỀN

VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH THUẦN KHÔN & THUẦN KIỀN (08 THUẦN KHÔN & 08 THUẦN KIỀN) I – LÝ GIẢI: 00- Thuần Khôn và Thuần Kiền chính thị...

THUẦN CẤN & THUẦN CHẤN

VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH THUẦN CẤN & THUẦN CHẤN (08 THUẦN CẤN & 08 THUẦN CHẤN) I – LÝ GIẢI: 00 – Chấn có hình tượng cái chén,...

Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh

Lời Nói Đầu 00. Bộ Kinh Dịch đồ sộ, tượng trưng cho Lý học uyên thâm. Nó khởi nguồn từ cổ ngữ xa xưa. Kiền Khôn (cổ ngữ) xuất hiện...

Dịch Lý Việt Nam – Hướng Dẫn Bởi Thầy Thanh Hải!