Dịch Lý Khai Nguyên Archives - Website Vũ Trụ Ngữ - Tài Liệu Dịch Lý Việt Nam

Menu

Dịch Lý Khai Nguyên

Bài 33: Sự Huyền Nhiệm và Hiển Linh của Dịch Lý

SỰ HUYỀN NHIỆM & HIỂN LINH CỦA DỊCH LÝ của Thiện Ngọc Khoa Động Tĩnh học đã được Kỷ nguyên Dịch lý Việt Nam đưa ra giới thiệu là cốt...

Bài 32: Sửa Radio 2 – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG I Năm Ất Tị       6 Tháng bảy       7 Ngày 9       9     22  – (8×2)  dư 6 Giờ Dậu...

Bài 31: Đường Di Chuyển – Thiên Diện Gian Lao Đang Động

THIÊN DIỆN GIAN LAO ĐANG ĐỘNG Giai đoạn chót: Quái Lý Siêu Việt PHÁT Ý: BẰNG 01 CÂU NÓI TỰ NHIÊN 03 CHỮ 01 Ý Lúc bấy giờ nhằm Thiên diện...

Bài 01: Toa Thuốc – Phần Chiêm Nghiệm Sự Sống Động

QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II Muốn Thầm đọc và hiểu biết được Luật Tạo Hóa chỉ có một cách giản dị nhất là KIỂM SOÁT SỰ SỐNG ĐỘNG ở xung...

Bài 02: Tìm Tiệm May – Thiên Diện THOÁI ẨN Đang Động

Dưới đây là mẫu chuyện đã được Kiểm soát do Trí Tri Ý thức của con người hậu thiên. Hôm nọ có một bạn thân đến nhà tôi chơi thấy...

Bài 03: Tìm Nhà – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA và Sử Dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II Năm Bính Ngọ, tháng năm, mùng 6 giờ Mùi LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN...

Bài 04: Tiệm Cơm Chay – Thiên Diện TUẦN TỰ Đang Động

THIÊN DIỆN TUẦN TỰ ĐANG ĐỘNG của Huyền – Chi Giai đoạn II: Kiểm Soát Quái Nghĩa với Nội tâm sự việc PHÁT Ý CHÁNH BIẾN QUÁI (BẰNG 01 CÂU...

Bài 05: Đánh Cờ – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II Năm Bính Ngọ 7 Tháng 10 10 Ngày 19 19 36 – (8×4) Giờ Tuất 11 47- (8×5) – (6×7) LUẬT...

Bài 06: Lễ Thôi Nôi – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG I Năm Bính Ngọ 7 Tháng ba 3 Ngày mười sáu 16 26 – (8×3) Giờ Tị 6 32- (8×4) – (6×5)...

Bài 07: Phác Họa Dịch Tượng – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa và Sử Dụng Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA VÀ SỬ DỤNG QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG III Năm Đinh Mùi tháng giêng ngày 27 giờ Thân LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN...

Bài 08: Phác Họa Áo – Phần Chiêm Nghiệm Sự Sống Động

PHẦN CHIÊM NGHIỆM SỰ SỐNG ĐỘNG BIẾN THÔNG III Sau một thời gian Thực tập Biến thông quái nghĩa (I+II) hẳn quý bạn có thể nhìn biết được các Hiện...

Bài 09: Phác Họa Áo 2 – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa và Sử Dụng Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA VÀ SỬ DỤNG QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG III Năm Đinh Mùi tháng 2 mồng 6 giờ Mùi LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN...

Bài 10: Đi Đường Ra Sao – Thiên Diện TÙY NGHI Đang Động

THIÊN DIỆN TÙY NGHI ĐANG ĐỘNG  TÙY (4): Tùy Nghi  TIỆM: Tuần Tự  TRUÂN: Gian Lao   Phạm vi câu chuyện: Hai người hai xe trên khoảng đường từ Sài...

Bài 11: Xà Bông và Trứng Vịt – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA và Sử Dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II. Năm Bính Ngọ 7 Tháng 2 2 Ngày 8 8 17 – (8×2) giờ Ngọ 7...

Bài 12: Đi Thăm Bệnh – Thiên Diện GIÁN CÁCH Đang Động

THIÊN DIỆN GIÁN CÁCH ĐANG ĐỘNG của Vũ Hồng Phong Giai đoạn I: Kiểm Soát Quái Nghĩa KẾT LUẬN CHÁNH BIẾN QUÁI BẰNG MỘT CÂU DÀI Một ông bạn đế...

Bài 13: Bạn Đến Trễ – Thiên Diện Hiện Đẹp Đang Động

THIÊN DIỆN HIỆN ĐẸP ĐANG ĐỘNG của Vũ Hồng Phong Thuần Đoài Gia Nhân Tùy Phạm vi câu chuyện: Đợi bạn vì bạn đến trễ giờ Lòng tôi đang muốn...

Bài 14: Điện Xẹt – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II Năm Bính Ngọ       7 Tháng 11       11 Ngày  17       17 35  – (8×4) giờ Hợi      12     ...

Bài 15 : Đọc Nội Tâm – Thiên Diện Quang Minh Hiển Lộ Báo Tin

THIÊN DIỆN QUANG MINH  ĐANG HIỂN LỘ BÁO TIN của HUYỀN CHI Ban đêm, tại bến xe hàng thường mất trộm, bác tài xế muốn kiếm chỗ khác hơn chỗ...

Bài 16: Mạng Quần – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN    CHÁNH QUÁI       BIẾN QUÁI    CẤU: Ngộ dã (Cấu Kết, Tương Ngộ)...

Bài 17: Mua Đinh – Thiên Diện Cải Biến Đang Động

THIÊN DIỆN CẢI BIẾN ĐANG ĐỘNG CÁCH CẤU TÙY Phạm vi câu chuyện: Mua sơn và đinh Phạm vi tình  lý: – nước sơn: màu sắc, thể chất – đinh:...

Bài 18: Kính Đeo Mắt – Phát Ý

THIÊN DIỆN QUAN SÁT ĐANG ĐỘNG của Huyền – Chi Giai đoạn III: Quái – Nghĩa Biến thông PHÁT Ý CHÁNH VÀ BIẾN QUÁI TÙY (ĐỘNG HÀO BẰNG 01 CÂU 04...

Bài 19: Phụ Tùng Xe Đạp – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA và Sử Dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II Ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ giờ Tị LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN...

Bài 20: Rút Thăm Về Phép – Thiên Diện Gián Cách Đang Động

THIÊN DIỆN GIÁN CÁCH ĐANG ĐỘNG của Trang Đài Trong dịp đi (nghỉ) phép Tết, chúng tôi được chia ra đi làm 2 đợt. Đợt một đi từ 24 đến...

Bài 22: Thăm Chị – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II Ngày 04 tháng 8 năm Bính Ngọ giờ Tị LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN CHÁNH QUÁI   ĐẠI HỮU...

Bài 23: Thẻ Xe – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA & Sử Dụng quái nghĩa BIẾN THÔNG II Ngày 02 tháng 9 năm Bính Ngọ giờ Tị LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN...

Bài 24: Thực Tập Lý Hào Động – Thiên Diện Bất Túc Đang Động

THIÊN DIỆN BẤT TÚC ĐANG ĐỘNG của Vũ Hồng Phong Thực tập lý luận về Lý tính của hào trong Chính quái Sống động. Hôm nọ tôi cùng vài bạn tại...

Bài 25: Ứng Dụng Dịch – Thiên Diện Gián Cách Đang Động

THIÊN DIỆN GIÁN CÁCH ĐANG ĐỘNG của Huyền – Chi QUÁI NGHĨA RẤT HOÀN TOÀN VÔ TƯ – KHÔNG KIẾT CŨNG KHÔNG HUNG Tại ngã tư đường Thuận Kiều và...

Bài 26: Đèn Măng-Sông – Thiên Diện Thất Cách Đang Động

THIÊN DIỆN THẤT CÁCH ĐANG ĐỘNG của Vũ Hồng Phong Giai đoạn III: Quái – Nghĩa Biến thông PHÁT Ý: CHÁNH HỖ BIẾN QUÁI (TÙY ĐỘNG HÀO BẰNG 01 CÂU...

Bài 27: Loa Trên Mui Xe – Thiên Diện Nơi Nơi Đang Động

THIÊN DIỆN NƠI NƠI ĐANG ĐỘNG của LINH THẢO Trí Tri Ý thức của tôi đang theo dõi một cuộc diện đang Sống động diễn tiến tại một trụ sở...

Bài 28: Máy Bay Rơi – Thiên Diện Tiến Thủ Đang Động

THIÊN DIỆN TIẾN THỦ ĐANG ĐỘNG Của Trang Đài Một hôm đại đội của tôi được hướng dẫn ra sân bắn. Nơi thềm bắn 200 thước của trung liên ban...

Bài 29: Nhà Sách – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG II LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN CHÁNH QUÁI BIẾN QUÁI ĐẠI SÚC: TÍCH TỤ, CHỨA NHIỀU TIỂU SÚC: DỊ ĐỒNG,...

Bài 30: Hẹn Bạn – Thiên Diện Ngăn Che Hiển Lộ Báo Tin

THIÊN DIỆN NGĂN CHE HIỂN LỘ BÁO TIN của Huyền Chi THUẦN CẤN GIẢI TIỆM Chúng tôi hẹn chờ nhau tại một rạp hát nọ để cùng đi đến nhà Ông...

Dịch Lý Việt Nam – Hướng Dẫn Bởi Thầy Thanh Hải!