BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA

BIẾN THÔNG II

Năm Bính Ngọ       7
Tháng 11       11
Ngày  17       17
35  – (8×4)
giờ Hợi      12
     47 – (8×5)   –(6×7)
CHÁNH QUÁI  
072516_0211_NGHACA6420.png KHÁCH DÃ – (Thứ Yếu, Ký Ngụ, Tạm Bợ)
LỮ (5)  

PHẠM VI  XẢY RA MẪU CHUYỆN: DÂY ĐIỆN

Tôi vừa mới gắn cái cắm tiếp điện (Fiche Prise courant) vào 2 lổ cắm (Prise de courant) thì thấy điện ở trong 2 lổ cắm xẹt ra

SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT

1/ Chánh quái Lữ

  • đèn ngủ
  • dây nối (quấn ở ngoài)

2/ Câu hỏi nêu ra

Dây điện chạm (masse) ở đâu?

2016-10-09-13_06_21-dien-xet-2-docx-microsoft-word-product-activation-failed

3/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa Lữ

Số là mỗi buổi tối, trước khi viết bài học tôi phải gỡ bóng đèn ngủ (5watts) ra thay vào bóng đèn lớn 100w . Viết xong tôi lại gỡ bóng đèn lớn ra, lắp bóng đèn ngủ trở lại.

Dây chuyển điện cho bóng đèn ngủ là 2 loại dây nối khác màu, chỗ nối được quấn bằng một lớp giấy, thay vì phải quấn bằng vải “ băng keo”

PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA LỮ

So sánh Tính lý “Thứ Yếu” của dịch tượng Lữ với Sự lý của:

– Bóng đèn ngủ và bóng đèn lớn

– Đoạn dây A và đoạn dây B

Thì chỉ thấy có chỗ 2 đoạn dây nối, có cuốn một lớp giấy ở ngoài hợp với quái nghĩa Lữ đang thời diễn ra trong Phạm vi Tình lý DÂY ĐIỆN