BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA

BIẾN THÔNG II

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN

CHÁNH QUÁI BIẾN QUÁI
072516_0211_NGHACA6450.png 072516_0211_NGHACA6436.png
ĐẠI SÚC: TÍCH TỤ, CHỨA NHIỀU TIỂU SÚC: DỊ ĐỒNG, CHỨA ÍT

PHẠM VI  XẢY RA MẪU CHUYỆN: NHÀ SÁCH

Trước khi phóng xe lên đường tới Nhà sách KHAI TRÍ mua sách, tôi thầm hỏi “Vào giờ này, không biết cửa Nhà sách còn mở hay đã đóng lại rồi?”

SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT

a/ Chánh quái Đại Súc

  • Chứa lớn, chứa nhiều, tiệm lớn
  • Nhà sách chứa nhiều, người mua người xem cũng nhiều
  • Cửa sắt mở hoát

b/ Biến quái Tiểu Súc

  • Chứa nhỏ, ít người mua, ít người xem
  • Cửa sắt khép he hé

2/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa

– Tôi tới thư quán nhằm giờ tan sở

– Nhà sách Khai Trí lớn hơn nhà sách khác tại Sài Gòn

PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA ĐẠI SÚC – TIỂU SÚC

So sánh Tính lý “Tích tụ” của Chánh quái Đại Súc với việc Cửa Còn Mở Rộng thì thấy rất thích hợp.

Nhưng theo “Luật Tạo hóa Hiển lộ Báo tin” thì Cửa Mở Hoát ĐẠI SÚC đang động, Khép lại còn He Hé TIỂU SÚC

Trong trường hợp này, một Chánh quái không, chẳng đủ trả lời câu hỏi nêu ra.