THIÊN DIỆN THẤT CÁCH ĐANG ĐỘNG

của Vũ Hồng Phong

Giai đoạn III: Quái – Nghĩa Biến thông

PHÁT Ý: CHÁNH HỖ BIẾN QUÁI

(TÙY ĐỘNG HÀO BẰNG 01 CÂU 06 CHỮ 01 Ý)

Sáng sớm nọ khoảng 5h tôi đến quán nước trong xóm để lót lòng.

Vùng ấy chưa có điện nên còn dùng đèn măng-sông. Trong tiệm toàn là phụ nữ lo việc buôn bán, từ café tới hủ tiếu.

Lúc bấy giờ khách đến cũng khá đông mà khốn nổi, cây đèn măng-sông cứ mờ lần, mờ lần.

Con gái bà chủ quán bắt ghế lên bơm. Đèn hơi sáng lại.

Độ dăm phút sau, tật nào còn nguyên tật ấy. Có thể còn mờ tối hơn ban nãy

Một ông khách thấy vậy nói “bộ hết dầu rồi chứ gì” bà chủ quán nói là mới châm đầy.

Ông khách có vẻ sốt sắng, tự bắt ghế lên mang cây đèn xuống gạch, để tựa vào ghế cho vững thế, ông bắt đầu bơm.

Đèn sáng lên lần lần đến sáng trắng. Khách ăn ai nấy có vẻ khoái chí.

Ồ, ít nửa phải vậy chứ!

Thì bỗng đâu, vì bơm hơi nhiều, khè mạnh quá nên cái tim đèn măng-sông rụng xuống trong tiệm tối om.

Bà chủ quán và các cô gái con bà mới lăng xăng đốt lên cho mỗi bàn một cái ngọn nến.

Vị Tế (6) Ký Tế Giải

Đại phạm vi sự việc:  CÂY ĐÈN MĂNG-SÔNG

Tình lý đang có liên hệ trong câu chuyện:

– Khách ăn – tiệm ăn – đèn măng-sông –  đèn nến – bàn ăn –  chủ tiệm – ông khách sốt sắng –  thức ăn,…v.v…

Phạm vi hữu lý với quái nghĩa:

Vị Tế: Thất Cách Ký Tế: Hiện Hợp Giải: Nơi Nơi
Ưu trung vọng hỉ chi tượng – vị tế giả, thất dã – dở dang, thất bát, phá hỏng, không đạt được, chưa xong,v.v… Hanh tiểu giả chi tượng – ký tế giả, hợp dã – hợp cùng, hợp pháp, hiệp nhau, việc đã xong, hiện hợp,v.v… Nội ngoại lăng nhục chi tượng – giải giả, tán dã –  phân tán, phân phối, nơi nơi, phóng thích, loan truyền, tỏa ra,v.v…
– chưa có
– chưa đủ
– phá hư (đèn măng-sông)
– việc làm thất bại
– hiện thực
– lên dầu
– lên hơi
– bà chủ cùng các cô gái
– khách ăn cùng nhau ở tiệm
– điện (phân phối)
– dầu phân phát ra
– hơi khè ra
– chiếu sáng khắp nơi
– mỗi bàn một ngọn nến
Kết luận 1/ Chưa có thực hiện phân phối (điện)
2/ Chưa có đủ hơi phun ra
3/ Chưa thể làm cho chiếu sáng
4/ Thất cách hiện hợp nơi nơi
5/ Tắt thì mỗi bàn một nến