SỰ HUYỀN NHIỆM & HIỂN LINH CỦA DỊCH LÝ

của Thiện Ngọc

Khoa Động Tĩnh học đã được Kỷ nguyên Dịch lý Việt Nam đưa ra giới thiệu là cốt ý để cho người đời tham khảo và nghiên cứu.

Người nghiên cứu có đến được sự Tinh diệu hay không là do Tự ở chính mình, chứ không phải sự Truyền thụ dấu bớt như xưa nay đã lầm tưởng.

Trái lại, Người truyền thụ thì hết lòng truyền chỉ mà người Tu học thì rất hiếm, lười biếng lại đeo đẳng bởi vì dòng đời mãi lôi kéo thiên hạ.

Tôi cũng là một trong những người làm biếng và bị dòng đời lôi cuốn mà hóa ra như chưa tiếp tay tích cực xây đắp cho Ngôi Nhà Dịch Lý Việt Nam.

Dầu vậy tôi cũng hết sức chòi đạp vùng vẫy mà Trí Tri Ý thức của tôi vẫn có du ngoạn ra vào thường xuyên trong 64 cảnh trời.

Sáu mươi tư Lý tính của Khoa Động Tĩnh học, đã cho tôi nhìn biết được sự kỳ dị như dưới đây:

LƯỢC TRUYỆN:

Một hôm nọ, Luật tạo hóa hiển lộ báo tin:

072516_0211_NGHACA641.png 072516_0211_NGHACA6437.png
TRUNG PHU

Trí Tri Ý thức của tôi đang diễn tiến qua trên Nhịp cầu huyền vi và hiển hiện dịch tượng, Dịch lý.

Lúc bấy giờ chúng tôi 04 đứa hợp nhau lại soạn bài, tôi tỏ ý muốn về sớm nhưng chúng bạn không đồng ý. Ức quá, lúc này tôi muốn thử xem Dịch lý có phải là huyền diệu không?

Nhân Dịch lý và Dịch tượng đã Hiển lộ Báo tin trong Trí Tri Ý thức của tôi, nên tôi bèn sử dụng tư cách con người gồm có một cử chỉ và một động tác “mật” xem sao?

Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng tản bộ vài bước tìm xem coi có cách nào không. Thì tôi trực nhớ lại trong túi tôi có một cuốn sách. Tôi móc cuốn sách ra, bỏ vào trong mình giữa khoảng áo thun và áo sơ mi ngoài.

Làm xong việc nhỏ nhặt đó, tôi liền thong thả bước vào phòng và nói với các bạn:

  • Thôi tôi về trước nhé.

Một anh bạn đáp:

  • Ừ về thì về đi

Còn một anh hồi nãy phản đối dữ bây giờ lại làm thinh nhìn tôi. Còn một anh nữa là bồ ruột đối với tôi, nên không phản ứng chi cả.

Tôi đâm ra kinh hoàng về sự Hiển linh kỳ dị của Dịch lý.

Thế là nhờ hiểu biết được Khoa Động tĩnh học, rồi khi đem ra xử dụng để rút kinh nghiệm thì có lúc chúng ta sẽ hết sức ngạc nhiên, và rồi cũng nhân đó ta sẽ giàu lòng tự tín mà thẳng tiến trên bước đường Truy nguyên và Nghiên cứu.

Riêng tôi nguyện từ nay sẽ cố gắng Trau dồi Dịch lý một cách siêng năng cần mẫn hơn, để mỗi lúc có thể Quyền biến động dụng mà vui sống trong kiếp sống của tôi trên địa cầu này.

PHÂN TÍCH:

: Lộ Hành TRUNG PHU: Tín Thật (Trung Thực)
–  Bước ra đi vài bước
–  Tôi nói tôi đi về
–  Tôi đi ra luôn
–  Móc sách ra
Trong phòng học
Tôi trở vào trong phòng
Bạn tôi còn ở trong
Cho sách vào giữa 2 cái áo