Việt Dịch Chánh Tông Archives - Website Vũ Trụ Ngữ - Tài Liệu Dịch Lý Việt Nam

Menu

Việt Dịch Chánh Tông

Bài của Thầy Dịch Lý Sĩ Xuân Phong

Kim Khẩu Quyết Người học dịch dám cả quyết về một điều gì mà người ta tưởng chừng không thể biết được. Quá khứ thì xa xăm, hiện tại thì...

XII. Lời Kết

XII. Lời Kết Tóm lại muôn vật đều Quy về Âm dương Nhứt lý nhưng vì người đời chân thật, chất phác quá nhiều không Suy lý được. Cớ sự...

XI. Những Bài Tập Phán Quyết

XI. Những Bài Tập Phán Quyết Sau đây là những Bài tập Phán Quyết tức là Ý Thức vạn loại vào Âm Dương. BÀI TẬP PHÁN QUYẾT tức là cần phải biến...

X. Quyết Sự Hòa Nghi, Định Điều Do Dự

X. Quyết Sự Hòa Nghi, Định Điều Do Dự Sau khi đã từng kiểm soát và thấy biết được muôn vật tuy khác màu sắc, hình bóng mà chúng vẫn...

IX. Thiên Quan Thế Giới Hệ Đồ

Thiên quan thế giới hệ là khắp hoàn cầu đều sống trong vòng nhật nguyệt tinh thần hoặc muốn lấy ngày làm đêm, đêm làm ngày cũng đều là ảnh...

VIII. Biến Thông Thiên Địa Tất Yếu

VIII. Biến Thông Thiên Địa Tất Yếu Phàm người học Dịch đều nên biết (Tất yếu): Mỗi vật đều có một thân hình, mỗi thân hình đều có âm dương,...

VII. Lý Sinh Khắc Trong 64 Quẻ Dịch

VII. Lý Sinh Khắc Trong 64 Quẻ Dịch Để giải đáp thắc mắc của đa số học viên hỏi: Tại sao một Dịch Tượng xem ra tốt mà lại xấu,...

VI. Lời Tri Ân

VI. LỜI TRI ÂN VIỆT DỊCH CHÁNH TÔNG ra đời là đánh dấu một bước tiến của KỶ NGUYÊN DỊCH LÝ VIỆT NAM, là khởi đầu cho tài liệu của...

V. Ứng Dụng

Bảo vật vô giá này là 01 cái biết khắp muôn trùng. Bạn nào có tính hay tò mò muốn nhìn biết được tất cả mọi việc khắp mọi nơi...

IV. Ý NGHĨA CỦA 64 TƯỢNG KÉP

 IV. Ý NGHĨA CỦA 64 TƯỢNG KÉP THIÊN TRẠCH LÝ. Lễ dã. LỘ HÀNH. Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chận...

III. Ý TƯỢNG SƠ GIẢI CỦA 08 TƯỢNG ĐƠN

 III. Ý TƯỢNG SƠ GIẢI CỦA 08 TƯỢNG ÐƠN Ý TƯỢNG SƠ GIẢI CỦA 08 TƯỢNG ÐƠN SỐ LÝ DỊCH TƯỢNG DANH TƯỢNG Ý TƯỢNG 01 THIÊN KIỀN CƯƠNG KIỆN....

II. ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC TOÁN PHÁP

II. ĐỘNG TĨNH CÔNG THỨC TOÁN PHÁP CÁCH  LẬP THÀNH Thứ tự hướng dẫn: 1.  Lấy Năm Tháng Ngày Giờ Âm lịch đổi ra số thứ tự: Năm Tý 1,...

Việt Dịch Chánh Tông

I. VIÊT DỊCH CHÁNH TÔNG – DỊCH LÝ SĨ XUÂN PHONG Việt Dịch Chánh Tông là điển hình Minh Chứng về Vũ trụ ngữ Liên Hành Tinh. Việt Dịch Chánh...

Dịch Lý Việt Nam – Hướng Dẫn Bởi Thầy Thanh Hải!