THIÊN DIỆN TIẾN THỦ ĐANG ĐỘNG

Của Trang Đài

Một hôm đại đội của tôi được hướng dẫn ra sân bắn. Nơi thềm bắn 200 thước của trung liên ban được nằm trên một khu vực vùng Thủ Đức. Đầu tiên tiểu đội của tôi phải xuống hầm bia, có phận sự phải đánh dấu những viên đạn trúng vào bia để xạ thủ biết mình bắn trúng hoặc trật mà hiệu chỉnh súng lại cho đúng biểu xích.

Hết một loạt bắn là đổi phiên, những xạ thủ xuống lại làm trợ viên, còn trợ viên thì lên làm xạ thủ. Đến lúc tôi bước lên thềm chuẩn bị bắn cho cuộc bắn của mình thì tôi nghe nhiều người đang bàn tán về chiếc phản lực Skyraider vừa mới rớt trên một cánh đồng kế bên.

Nhiều người kể lại, thấy chiếc khu trục nhào lộn thì đinh ninh là biểu diễn, nhưng một lúc không biết trục trặc chỗ nào mà nhào luôn xuống ruộng, lúc đó tôi trang được dịch tượng sau:

THĂNG (5) QUY MUỘI TỈNH

Phân tích sự việc trên với quái nghĩa hiện hữu

Thăng: Chòi Đạp Quy Muội: Rối Ren Tỉnh: Trầm Lặng
– Phản lực cơ, tiến bước
– vị đại úy phi công
– đạn bay vun vút
– hiệu chỉnh súng
rắc rối, xôn xao
máy bay bị trục trặc
sinh viên bàn tán
đạn nổ rào rào
dưới thấp
cánh đồng
dưới hầm bia
phi cơ hạ thấp
xuống ruộng,  hết vọt

Kết luận:

  1. Lên khỏi hầm, tập nổ súng, tốp kia xuống hầm.
  2. Đạn bay, rào rào, trên hầm bia.
  3. Phi cơ, trục trặc, rớt xuống ruộng.
  4. Sĩ quan phi công, bị nạn, tử thương.
  5. Đưa súng lên, đúng tầm bắn, thì dừng lại.