THIÊN DIỆN TUẦN TỰ ĐANG ĐỘNG

của Huyền – Chi

Giai đoạn II: Kiểm Soát Quái Nghĩa với Nội tâm sự việc

PHÁT Ý CHÁNH BIẾN QUÁI

(BẰNG 01 CÂU DÀI CHỈ 01 Ý)

Sau khi thăm bệnh ở Grall về, tôi ghé vào thăm quán cơm chay.

Lúc ấy nhằm Thiên diện Sống động là:

Tiệm (3) Quan

Thay vì như thường lệ, tôi gọi một đĩa cơm gọn gàng với cặp nĩa muỗng. Hôm nay tôi trông sang ông bên cạnh thấy phần ăn 3 món xem chừng khá ngon. Trông sang ông bàn nọ phần ăn 3 món lại hấp dẫn,…

Tôi mới gọi phần ăn 3 món.

Chị hầu bàn đặt xong các thức ăn lên bàn, tôi quan sát một vòng

  • chà, hôm nay canh coi bộ khá!
  • lại thêm đậu “ô que” xào
  • đến đĩa dưa chua kho mặn cũng bắt thèm
  • riêng có đĩa cơm thiếu muỗng xới.

Xem lại thì giống phần ăn ông bên cạnh

Đại phạm vi sự việc: VÀO TIỆM ĂN CƠM

Tình lý đang có liên hệ trong câu chuyện:

– tôi – khách ăn – thức ăn – thức uống – bàn ghế – chủ tiệm – ăn uống – trả tiền v.v…

Phạm vi hữu lý với quái nghĩa:

Tiệm: Tuần Tự Quan: Quan Sát
Phúc lộc đồng lâm chi tượng – như ăn uống lần lần nhai nhỏ mới nhuốt vào, tiệm giả tiến dã – chậm tiến, tiến lần tới, thứ tự, chậm chạp, thong thả đến, không vội vàng, bước lên thang, bò vào,… Vân bình tụ tán chi tượng – bèo mây tan hợp – chú ý xem, trông, ngó, nhìn, ngắm, xem xét, khám nghiệm, thanh tra, phớt lướt qua, đèn rọi, quét nhà, .. quang cảnh, gió lướt trên mặt đất, v…v…
– ăn uống

– từ bàn này tới bàn kia

– từ món kia đến món nọ

– nhìn qua bàn nọ

– liếc qua các thức ăn

Kết luận 1/ (Hết bàn này tới bạn nọ được tôi ) Tuần tự chú ý Liếc xem

2/ (Hết món nọ tới thức ăn kia được tôi) Lần lượt Quan sát sơ qua