THIÊN DIỆN TÙY NGHI ĐANG ĐỘNG

 TÙY (4): Tùy Nghi  TIỆM: Tuần Tự  TRUÂN: Gian Lao

 

Phạm vi câu chuyện: Hai người hai xe trên khoảng đường từ Sài Gòn về nhà

Tình lý muốn biết:

– Việc gì xảy ra lúc đi đường?
– Nếu có, ai bị ảnh hưởng (Chánh động)

Thiên diện TÙY đang động: Chánh quái

– Được Biến dịch với Phạm vi trên là:

– Di động
– Chạy xe

Nguyên nhân: (nếu có tai nạn lưu thông) Hỗ quái Tiệm

– Được Biến dịch với Phạm vi trên đường lộ là:

– Người đi bộ
– Xe chạy chậm

Việc xảy ra lúc đi đường: Biến quái Truân

– Được Biến dịch với Phạm vi xe chạy là:

– Tai nạn rủi ro (lòng muốn biết)
– Té xe
– Bể vỏ
– Xe hư

Phát Ý:

Trong lúc xe chạy (Tùy) mặc dù chạy chậm (Tiệm) nhưng cũng sanh ra tai nạn (Truân)

Lòng muốn biết:

Ai bị tai nạn lưu thông?

So sánh:

  • xe Suzuki mới đẹp
  • xe Mobylette cũ

Đơn quái Đoài, Chánh quái đang động: Đoài là Đẹp

  • xe Suzuki mới (đẹp) Chánh động, sẽ bị tai nạn lưu thông

Kêt luận:

Xe Suzuki sẽ gặp tai nạn lưu thông và cần phải thắng gấp (Khảm)

Kiểm soát:

Đi được một nửa đường. Một bộ hành vô ý băng ngang lộ. Bạn tôi với chiếc Suzuki, vừa chạy vừa cười cười nói nói không thấy người bộ hành nọ.

Bỗng hai người vụt thấy một lượt: trong khi người đi bộ hành hốt hoảng thì bạn tôi vừa thắng lách quá nhanh, trượt cát dựa lề đường, té nhào.