THIÊN DIỆN QUANG MINH  ĐANG HIỂN LỘ BÁO TIN

của HUYỀN CHI

Ban đêm, tại bến xe hàng thường mất trộm, bác tài xế muốn kiếm chỗ khác hơn chỗ đang đậu.

Tôi muốn Đọc được Nội tâm Tư tưởng của Bác tài xế:

An được dịch tượng:

072516_0211_NGHACA6452.png 072516_0211_NGHACA6426.png 072516_0211_NGHACA6453.png
BÍ (3) GIẢI DI

Dịch nói:

Quang Minh – Nơi Nơi – Dung Dưỡng

Biến dịch:

Thiên diện Chánh đang động: Quang minh thông đạt chi tượng – Sáng sủa thông suốt.

Đem vào Tình lý Sự việc trên: muốn có ánh sáng.

Muốn có ánh sáng ra sao?

Giải: Tỏa chiếu

Xe đậu để làm gì?

Di: Nghỉ ngơi (Tình lý ban đêm là đậu nghỉ hoặc ngủ )

KẾT LUẬN:

Muốn có Ánh sáng Tỏa chiếu cho xe mình lúc Ngủ (phòng mất trộm)