THIÊN DIỆN HIỆN ĐẸP ĐANG ĐỘNG

của Vũ Hồng Phong

072516_0211_NGHACA6440.png 072516_0211_NGHACA6438.png 072516_0211_NGHACA6410.png
Thuần Đoài Gia Nhân Tùy

Phạm vi câu chuyện: Đợi bạn vì bạn đến trễ giờ

Lòng tôi đang muốn biết: Tại sao đến trễ giờ (nguyên nhân)

Thiên diện “Thuần Đoài” đang động (Chánh quái)
được Biến dịch qua sự việc trên là:

– Hiện đẹp
– Ăn, nói
– Vui vẻ

Nguyên nhân: Hỗ quái (Gia Nhân) được Biến dịch qua sự việc trên là

  • người thuộc gia tộc
  • vật thuộc trong nhà

Tình lý phụ: Biến quái (Tùy) được Biến dịch qua sự việc trên là

  • di động
  • lộ trình

Đặt câu hỏi:

Thiên diện Chánh đang động là “Ăn nói”

– Vậy ăn nói vui vẻ với ai?
– Với người thuộc gia tộc

– Vậy ăn nói vui vẻ với người thuộc gia tộc ở đâu?
– Trong khoảng lộ trình đang di động

Kiểm soát:

Vì bận nói chuyện (Đoài) bán xe (Gia Nhân) với người bà con (Gia Nhân) trong khoảng đường đi đến trễ (Tùy)