BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA

BIẾN THÔNG II

LUẬT TẠO HÓA HIỂN LỘ BÁO TIN

   CHÁNH QUÁI       BIẾN QUÁI
072516_0211_NGHACA644.png 072516_0211_NGHACA648.png
   CẤU: Ngộ dã

(Cấu Kết, Tương Ngộ)

THUẦN KIỀN: Kiện dã

(Chắc Chắn, Chính Yếu)

 

PHẠM VI  XẢY RA MẪU CHUYỆN: MẠNG QUẦN

Tôi có nhờ một người thợ may, khâu lại cái quần dài rách đít.

SỰ LÝ ĐƯƠNG NHIÊN VÀ TÌNH LÝ LIÊN HỆ GẦN NHẤT

a/ Chánh quái Cấu

– May, vá, khâu

b/ Biến quái Kiền

– lành lặn, chắc chắn, nguyên vẹn, xong rồi

2/ Câu hỏi nêu ra

Quần khâu lại chừng nào xong?

3/ Tình lý liên hệ và quái nghĩa

a/ Chánh quái Cấu

– Người thợ may quen, lâu lâu ghé qua nhà một lần

– Cái quần gởi đi, nhờ khâu lại

– Kim, chỉ, vải, cấu kết với nhau

b/ Biến quái Kiền hợp lý lẽ

– Việc làm chắc chắn, xong rồi

– Buổi trưa thuộc nghĩa DƯƠNG

PHẠM VI CHÁNH ĐANG ĐỘNG THEO QUÁI NGHĨA CẤU – KIỀN

So sánh Tính lý “Tương Ngộ” của Chánh quái Cấu với Tính lý thuộc thời gian của câu hỏi “Chừng nào xong” thì thấy không thích hợp (câu hỏi nêu ra đã Vượt khỏi Chánh quái)

Vậy phải lấy Tính lý: Nguyên vẹn” của Biến quái Thuần Kiền đổi ra ÂM DƯƠNG thuộc thời gian tính mà luận.