GIỚI THIỆU

VIỆT – NAM – KHOA   DỊCH – LÝ – HỌC

 

      VIỆTNAMKHOA   DỊCHHỌC được nêu lên cũng như đã thành chương-sách và đến dưới mắt các Bạn trong Vận-Hội nầy, giữa lúc các sự tàn-bạo, độc-ác nhất trong Lịch-sử Nhân-Loại đang tràn ngập đối-xử với nhau quá tàn-tệ trên lãnh-thổ Việt-Nam. Thoạt nghe qua VIỆT-NAM-KHOA DỊCH-LÝ-HỌC dường như rất xa lạ hoặc sẽ rất khó chịu đối với quân xâm-lăng, với bọn đầy tớ vong bổn, sùng ngoại, nhưng đối với những người Việt-Nam thì chúng tôi tin chắc từ già đến trẻ, ai cũng đều muốn nhìn biết, muốn thấy có được một Học-Vấn Quốc-Học như thế cả. Thầm nghĩ rằng: Nếu những bậc Trí-Thức đàn anh, những bậc cao niên cứ im hơi lặng tiếng mãi thì có thể làm cho Sinh-Viên Học-Sinh trở nên tự-ti mặc-cảm, vì lầm tưởng rằng người Việt-Nam muôn đời chỉ là học trò suông của Ngoại-bang!

Không, Không bao giờ có chuyện đó!

VIỆT – NAM – KHOA   DỊCH – LÝ – HỌC chào đời là một lần nữa nhắc lại về nền VĂN-MINH ÂM-DƯƠNG-HỌC VIỆT-NAM ngàn xưa. Học vấn này đã được khôi phục với một sắc-thái HÒA CỰU HỢP TÂN, do những tay thợ khéo của nhiều Nam Nữ trẻ già Việt-Nam đã âm-thầm cũng như đã công-khai đến để duy-trì và xây-đắp cho hoàn-hảo vấn-đề DỊCH-LÝ VIỆT-NAM trong sáu năm qua. Những người Việt-Nam này với tính-cách hết sức nghiêm-chỉnh đã khôi-phục nền VĂN-MINH ÂM-DƯƠNG-HỌC VIỆT-NAM ngàn xưa, đồng thời đề ra HỌC-THUYẾT ĐỒNG-NHI-DỊ, khai-mở KỶ-NGUYÊN-MỚI trong Nhân-loại, đóng góp vào công-cuộc Tiến-Hóa chung thuộc về Sự và Việc-QUÂN-BÌNH ĐẠO-LÝ KHOA-HỌC trong Vận-Hội hiện nay. Con người Biến-Hóa và tiến bộ khắp nơi trong VŨ-TRỤ-ĐẠO hằng tỷ tỷ năm với mọi ngành Khoa-Học dầu có tiến về cho đến Siêu-Khoa-Học đi nữa thì cũng chỉ là ở trong vòng TIÊN-THIÊN và HẬU-THIÊN TRÍ-TRI-Ý-THỨC mà thôi, chớ không còn có gì lạ hơn nữa cả; bởi thế cho nên KỶ-NGUYÊN MỚI này người Việt-Nam đề danh là KỶ-NGUYÊN TIÊN-HẬU-THIÊN TRÍ-TRI-Ý-THỨC. VIỆT-NAM DỊCH-LÝ-HỘI đã đảm-trách giải-thích và chỉ rõ cách để cho tất-cả mọi Học-viên tự biện-minh chứng-nghiệm được CHƠN-LÝ BIẾN-HOÁ-LUẬT, thấu-đáo được về Luật Cấu-Tạo Hóa-Thành từ SiêuThức đến HữuThể mà chưa ai chối cãi được, ngoại trừ những người tự dối mình và phản-động.

Tóm lại, VIỆT – NAM – KHOA DỊCH – LÝ – HỌC đối với chúng-tôi dầu muốn dầu không nó vẫn xứng đáng là một nền QUỐC-HỌC VIỆT-NAM căn bản, hiểu biết nhất cho danh nghĩa 4000 năm VĂN-HIẾN. Hơn nữa trong tương-lai, trên đường ngoại-giao thời VIỆT-NAM-KHOA DỊCH-LÝ-HỌC sẽ là một Học-vấn thực-tế quý-giá có thể đổi-chác giữa Sinh-Viên Thế-Giới du-học vào Việt-Nam với tư-cách Đồng-Minh ngang hàng như Sinh-Viên Việt-Nam xuất-ngoại.

Học thuật VIỆT-NAM QUỐC-BẢO đặt trọn niềm-tin và hy-vọng Tuổi-Trẻ VN cần-mẫn hiểu được cũng như giải-thích được rõ ràng rằng:

“Muôn kiếp các Khoa Học Văn Minh Tiến bộ trên khắp Hoàn cầu đến nay chỉ là mới vừa có thể làm quen được với LÝ-THUYẾT VĂN-MINH ÂM-DƯƠNG-HỌC VIỆT-NAM ngàn xưa đó thôi.”

Trân-trọng kính bút.

Dịch-Lý-Sĩ  XUÂN-PHONG

Năm Mậu Thân 1968 tháng 08 Âm lịch,
Ngày mùng 10, giờ Mùi.