THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM – ONLINE – MIỄN PHÍ

-Để khuyến khích và giúp đỡ các bạn hiếu học, muốn tìm hiểu về Khoa Dịch Lý Việt Nam đã được Việt Nam Dịch Lý Hội khai mở năm 1965 tại – Quận 10 – Sài Gòn.

-Chúng tôi có khai giảng Lớp Dịch Lý Việt Nam – Online – Miễn phí.

*Khai giảng ngày Thứ Bảy, 04.09.2021 lúc 09g30 sáng.

*Thời gian học: Dự trù 02 giờ (sẽ mở phòng học lúc 09g15 sáng, trước giờ học 15’).

*Liên hệ số điện thoại: 098.289.2086 hoặc 0939.415.379 – Thầy Thanh Hải.

*Ghi chú: Các bạn ghi tên tham dự, nhớ theo dõi nhận thông báo trả lời khi đã đăng ký. Nên để chế độ nhận tin nhắn, vì nhiều bạn quên lại để chế độ không nhận tin nhắn.

Ban Điều Hành Dịch Lý Việt Nam

dichlyhoc.com&vutrungu.com