KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC MỚI
(THÁNG 03.2017)

01- KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM CĂN BẢN VÀ ỨNG DỤNG

 • Khai giảng vào Thứ Năm, 30.03.2017 lúc 18g30
 • (ngày Bính Thìn, 03.03.Đinh Dậu – giờ Dậu)
 • Ngày học: Thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần.
 • Giờ học: 18g30 đến 20g30.
 • Địa điểm học: Phú Nhuận
 • Thời gian khóa học: 06 buổi

* Được dự thính 02 buổi, nếu phù hợp với nhu cầu học thì ghi tên theo học.

* Chương trình học: xem thêm thông tin chi tiết trong Thông Báo Khai giảng Khóa trước.

* Được dự thính miễn phí, để ôn tập các khóa sau.

* Sau đó sẽ mở tiếp Lớp DLVN NÂNG CAO VÀ ỨNG DỤNG (01 khóa: 06 buổi).

* Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải

 • Số đt liên hệ: 098.289.2086 hoặc 0939.415.379 (gặp Thầy Thanh Hải)

02- KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM TRUNG ĐẲNG

 • Khai giảng vào Thứ Ba, 04.04.2017 lúc 18g30
 • (ngày Tân Dậu, 08.03.Đinh Dậu – giờ Dậu)
 • Ngày học: Thứ  Ba và Thứ Sáu hàng tuần.
 • Giờ học: 18g30 đến 20g30.
 • Địa điểm học: Phú Nhuận
 • Thời gian khóa học: 08 tháng (đóng học phí từng tháng).

* Được dự thính 02 buổi, nếu phù hợp với nhu cầu học thì ghi tên theo học.

* Được dự thính miễn phí, để ôn tập các khóa sau.

* Có các bài Ứng Dụng Thực Tế và Ứng Dụng Phong Thủy.

* Chương trình học: xem thêm thông tin chi tiết trong Thông Báo Khai giảng Khóa trước.

*  Để làm nền tảng tự nghiên cứu sâu hoặc tiếp nối theo đường giảng dạy DLVN.

* Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải

 • Số đt liên hệ: 098.289.2086 hoặc 0939.415.379 (gặp Thầy Thanh Hải)

03- LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM TRUNG ĐẲNG THỰC HÀNH (Học Tiếp)

 • Thứ Hai, 10.04.2017 lúc 18g30
 • (ngày Đinh Mão, 14.03.Đinh Dậu – giờ Dậu)
 • Ngày học: Thứ  Hai và Thứ Tư hàng tuần.
 • Giờ học: 18g30 đến 20g30.
 • Địa điểm học: Phú Nhuận
 • Xem chương trình và thời gian học trong thông báo lớp DLVN Trung Đẳng Thực Hành.
 • Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải
 • Số đt liên hệ: 098.289.2086 hoặc 0939.415.379 (gặp Thầy Thanh Hải)