Khai Giảng Lớp Triết Dịch Căn Bản

(Theo Chương trình Giảng Huấn Lớp Tiên Đồng – Ngọc Nữ

dành cho Sinh viên – Học sinh của Thầy Dịch Lý Sĩ Xuân Phong)

 

  1. Việt Nam Khoa – Dịch Lý Học.
  2. Yếu Lý Đồng nhi Dị.
  3. Sự Định Danh
  4. Sống Động Luật.
  5. Lý Trí Tánh (Đường Đi của Trí Tri Ý).
  6. Lý Thành.
Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải.
Liên hệ: Số ĐT 098.289.2086 hoặc 090.3030.250 (gặp Thầy Thanh Hải)