Khai Giảng Lớp Dịch Lý Trung Đẳng – Khóa 16

∗  Khóa học Vũ-Trụ-Ngữ Liên-Hành-Tinh:

 • Lý Giải các Ý Nghĩa của từng Dịch tượng do Lý Lẽ nào mà có những Ý tượng, Nghĩa tượng, Lý tượng.
 • Dịch tượng Đối Đãi: Quay Trục, Hoán Vị, Đối Hào (Danh Được Lý).
 • Đạo Lý của 64 Dịch tượng (Vũ Trụ Đạo)
 • Các Bài Thực Tập của 64 Lý tượng Dịch (với các hào Động theo Động Tĩnh Công Thức Hữu Thường)

      – Mỗi buổi giảng giải 01 Dịch tượng với Lý, Ý, Nghĩa tượng Dịch.

      – Dịch tượng Đối Đãi: Quay Trục – Hoán Vị – Đối Hào (Danh Được Lý)

      – Đạo Lý của mỗi Dịch tượng (Vũ Trụ Đạo)

      – Các Bài Thực Tập của 64 Lý tượng Dịch (với các hào Động)

     – Có các bài Ứng Dụng Thực Tế.

 • Mục Đích Khóa Học: Để có thể Tự Nghiên Cứu Chuyên Sâu hoặc tiếp nối theo con đường Giảng Dạy Dịch Lý Việt Nam.
 • Thời gian học: 08 tháng – mỗi tuần học 02 buổi
 • Buổi học đầu tiên khai giảng ngày: Thứ Hai 04-07-2016
 • Từ 18g30 đến 20g30.
 • Các buổi học kế tiếp: Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần.
 • Từ 18g30 đến 20g30.
 • Địa điểm học: Hoàng Sa – Phường 11 – Quận 3
 • Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải.
 • Đối tượng tham dự: Đã học qua khóa DLVN Sơ Đẳng (Căn Bản&Ứng Dụng)
 • Liên hệ: Số ĐT 098.289.2086 hoặc 090.3030.250 (gặp Thầy Thanh Hải)
 • Website: www.vutrungu.com;
                  www.dichlyhoc.com

Thông Báo Khai Giảng

Lớp Dịch Lý Việt Nam

Trung Đẳng Thực Hành – Khóa 17

Để trau dồi khả năng Thực Hành Thực Tập Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý, Khai Giảng Lớp Dịch Lý Trung Đẳng gồm những Bài Thực Tập cụ thể trong cuộc sống hàng ngày.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 • Giải câu đố bằng Dịch tượng: Vui mà học – Học mà vui.
 • Đoán đội nào thắng trong các chương trình Game Show.
 • Các bài Thực Tập: Đoán sanh trai gái.
 • Các bài Thực Tập: Đoán Tuổi.
 • Đoán ăn món gì?
 • Đoán mua cái gì?
 • Đoán đồ vật.
 • Nhiều dạng bài Thực Tập trong cuộc sống.
 • Thực tập & Ứng Dụng theo chương trình của Khoa Âm Dương Lý Số – Dương Âm Số Lý
 • Ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào Phong Thủy.
 • Thực Tập trình bày trên lớp học để chuẩn bị tiếp nối theo con đường Giảng dạy DLVN.
 • Buổi học đầu tiên khai giảng ngày: Thứ Tư 01-03-2017.
 • Mỗi tuần học 01 buổi: Từ 18g30 đến 21g.
 • Địa điểm học: Phú Nhuận.
 • Thời gian học: 04 tháng
 • Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải.
 • Đối tượng tham dự: Đã học qua khóa DLVN Trung Đẳng (Lý Giải 64 Dịch tượng: Vũ Trụ Ngữ – Liên Hành Tinh).
 • Đăng ký trước ngày khai giảng.
 • Liên hệ: Số ĐT 098.289.2086 hoặc 090.3030.250 (gặp Thầy Thanh Hải)
 • Website: www.vutrungu.com;
                  www.dichlyhoc.com