KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM

CẤP TỐC MIỄN PHÍ 25.08.2017

 • Để thực hiện phần nào ước vọng “Đại Chúng Hoá” Văn Minh Dịch lý Việt Nam của Thầy Tổ Dịch Lý Sĩ Xuân Phong.
 • Để tiếp nối các thế hệ đi trước đã đóng góp nhiều công sức cho sự phát triển của Dịch Lý Việt Nam.
 • Để các bạn ưa thích tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu những kiến thức mà nhờ đó, có thể Dự Báo, Tiên Đoán những sự việc, hiện tượng mà các bạn thắc mắc.
 • Nhưng do quá bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian đến các lớp theo Chương trình Giảng dạy Chính thức.
 • Nay chúng tôi sẽ mở Lớp Cấp Tốc Miễn Phí, để giúp các bạn có nền tảng cần thiết trước khi đi sâu vào môn Dịch Lý Việt Nam.
 • Sau khoá học, các bạn có thể Tự Nghiên Cứu với các Tài Liệu mà chúng tôi có đăng ở 02 trang web: dichlyhoc.com và vutrungu.com
  • Thời gian học: 02 buổi.
  • Học vào ngày: Thứ Sáu và Thứ Bảy.
  • Từ 18g30 đến 20g30.
  • Khai giảng: Thứ Sáu, 25.08.2017
  • Ghi danh098.289.2086 hoặc 090.3030.250 (gặp Thầy Thanh Hải)
  • Từ Thứ Hai 31-07-2017 đến trước ngày khai giảng.
  • Địa điểm họcPhú Nhuận
  • Học phí: Miễn phí.
  • Sĩ số: Tối đa 20 người (các bạn nên đăng ký trước để chúng tôi chuẩn bị trước tài liệu sẽ phát cho các bạn).
  • Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thầy Thanh Hải.
  • Đối tượng tham dựTất cả mọi đối tượng thích học hỏi, nghiên cứu, dự đoán trước, chọn ngày giờ Động Tĩnh, Tiến Thoái…
  • Ghi chú:
  • Trong 02 trang web này, chúng tôi có đăng hơn 10 tài liệu của Việt Nam Dịch Lý Hội.
  • Các bạn nên nghiên cứu các tài liệu theo thứ tự như sau: Việt Dịch Chánh Tông, Dịch Lý Khai Nguyên, Vũ Trụ Ngữ,…
  • Học Dịch Lý Việt Nam để có thể:
  • Chiêm Nghiệm những Sống Động chung quanh.
  • Để Động Tĩnh, Tiến Thoái cho Đắc sách, có lợi nhất (Học về chữ Thời).
  • Để chọn ngày giờ hành sự phù hợp với Phạm vi Tình Lý của những sự việc như: Khai trương, Khởi công, Hợp tác, Đầu tư, Bắt đầu công việc mới,….

   Ban Điều Hành,

   vutrungu.com & dichlyhoc.com