THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP DLVN CẤP TỐC
DÀNH CHO DOANH NHÂN
Thầy Thanh Hải sẽ Khai Giảng Lớp Dịch Lý Việt Nam Căn Bản và Ứng Dụng dành cho Doanh Nhân. Các Doanh Nhân không có thời gian nhiều và có người ở tỉnh xa nên Thầy Thanh Hải sẽ dạy gồm 4 buổi sáng-chiều trong 02 ngày: Thứ ba 13.08.19 và Thứ tư 14.08.19. Sáng từ 9g-12g. Chiều từ 14g-17g. Địa chỉ học Viện Đào Tạo ở Trần Não – An Phú – Quận 2.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
DỊCH LÝ VIỆT NAM CĂN BẢN – CẤP TỐC – ỨNG DỤNG
*Nói về Dịch Lý Học
*Các bước Kiểm soát Sống Động
*Bài Tập Kiểm Soát: Chánh tượng – Chánh tượng & Biến tượng
*Bốn Điều Căn Bản Nói Dịch
*Tám Điều Tâm Niệm của Người học dịch
*Các bước Tiên Đoán – Phép tắc nói Dịch
*Bài Thực Tập Tiên Đoán: Chánh tượng – Chánh tượng & Biến tượng
*Lục Thú là gì? Cách gắn Lục Thú vào Quẻ Dịch? Ứng dụng ra sao?
*Lấy Dịch tượng theo Công Thức Bất Thường.
***Cách chọn ngày giờ phù hợp với các sự việc Động Tĩnh như: Bắt đầu công việc mới, Khai trương, Động thổ (Khởi công), Ký Hợp đồng, Hợp Tác, Đầu Tư, Cưới hỏi, Gia Đạo, Thỉnh Thần Tài Ông Địa,…
***Cách chọn Sim số điện thoại tốt, tên người, tên Cty,…
***Một số Bài Mẫu về Tiên Đoán Thời Gian, Giá cả, bán hay mua, lời hay lỗ,…
***Có tặng chương trình Phần Mềm để chọn Sim Số ĐT, Chọn tên con, Chọn tên Công Ty,…
*Số buổi học: 04 buổi. Sáng Chiều Thứ ba 13.08.19 và Thứ tư 14.08.19.
*Thời gian học: Sáng từ 9g đến 12g. Chiều từ 14g đến 17g.
*Liên hệ: Thầy Thanh Hải
* Số đt Viettel: 098.289.2086 (Viettel: nội mạng gọi miễn phí)
* Số đt Mobil: 0939.415.379 (Mobil)
Ban Điều Hành
dichlyhoc.com &vutrungu.com