• Dịch lý là môn học về quy luật biến hóa của tự nhiên từ đó có thể giúp con người Chiêm nghiệm những Sống Động chung quanh.

• Dịch lý là 01 môn Khoa học Dự đoán về những sự việc, hiện tượng mà chúng ta có nhu cầu thắc mắc tìm hiểu hoặc có ý muốn biết.

• Dịch Lý là môn Khoa học Tổng Tập có thể Ứng Dụng để đệm vào tất cả mọi ngành, mọi khoa môn khác.

• Học Dịch Lý là Học về chữ Thời: để Động Tĩnh, Tiến Thoái sao cho Đắc sách, có lợi nhất.

• Học Dịch Lý để biết Phương Pháp chọn được ngày giờ Động Tĩnh cho phù hợp với Phạm vi Tình Lý của những sự việc như: Khai trương, Khởi công, Hợp tác, Đầu tư, Bắt đầu công việc mới, Cưới hỏi,…

• Thời gian học: 10 buổi.

• Học vào ngày: Thứ Hai và Thứ Tư hàng tuần.

• Từ 19g đến 21g.

• Khai giảng: Thứ hai, 02/10/2023 lúc 19g.

• Ghi danh: 0939.415.379 (Thầy Thanh Hải)

• Từ ngày 11.08.2023 đến trước ngày khai giảng.

• Địa điểm học: Online trên Zoom.

• Sĩ số: 20 học viên.

• Giảng dạy: Giảng Viên Thanh Hải.

• Đối tượng tham dự: Tất cả mọi đối tượng thích Học hỏi, Nghiên cứu, Dự đoán trước, Chọn ngày giờ Động Tĩnh phù hợp… Ứng dụng vào mọi ngành, mọi khoa môn,…

• Học viên cũ được Đăng ký Học ôn lại, Không thu học phí.

• Các Tài liệu Tham Khảo có đăng ở 03 trang web:

www.dichlyhoc.com
www.vutrungu.com
www.vietnamdichlyhoc.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌC (Thời Gian Học 10 Buổi):

• Giới Thiệu: Việt Nam Khoa – Dịch Lý Học.
• Hóa Thành 08 tượng.
• Ý nghĩa 08 tượng.
• Hóa Thành 64 Dịch tượng kép.
• Ý Nghĩa 64 Dịch Tượng
• (Việt Dịch Chánh Tông của Thầy Tổ Dịch Lý Sĩ Xuân Phong).
• Cách Thành Lập Dịch tượng kép.
• Cách Thành Lập – Ý nghĩa: Chánh – Hộ – Biến.
• Phương Pháp Kiểm Soát Sống Động.
• Các Bước Kiểm Soát Sống Động.
• Các Bài Thực Tập Kiểm Soát: Chánh và Chánh-Biến.
• Các Bước Nói Dịch.
• Phép Tắc Nói Dịch.
• Bốn Điều Căn Bản.
• Tám Điều Tâm Niệm.
• Bốn Mục Đích Nói Dịch.
• Phương Pháp Bấm Dịch Trên Bàn Tay.
• Cách Tính Nhanh Các Dịch Tượng.
• Cách Tính Lục Thú.
• Cách Tính Dịch Tượng Theo Phút.
• Quyết Điều Hoài Nghi – Định Điều Do Dự.
• Mỗi buổi học đều có Bài Thực Tập Kiểm Soát và Thực Tập Tiên Đoán: Chánh và Chánh-Biến, từ dễ đến khó.
• Một số Bài Mẫu Ứng dụng để Động Tĩnh, Tiến Thoái được Đắc sách.
• Cách Chọn Ngày Giờ Phù Hợp Công Việc, Động Tĩnh.
• Cách chọn số điện thoại. Tặng và Hỗ Trợ dùng Phần Mềm Tìm Sim Tốt,…

Ban Điều Hành
*dichlyhoc.com
*vutrungu.com
*vietnamdichlyhoc.com