Khai Giảng Lớp Dịch Lý Việt Nam Căn Bản – Khóa 16

 • Dịch lý là môn học về quy luật biến hóa của tự nhiên từ đó có thể giúp con người Chiêm nghiệm những Sống Động chung quanh.
 • Dịch lý là 01 môn Khoa học Dự đoán về những sự việc, hiện tượng mà mình có nhu cầu thắc mắc tìm hiểu hoặc có ý muốn biết.
 • Học về chữ Thời: để Động Tĩnh, Tiến Thoái cho Đắc sách, có lợi nhất.
 • Chọn ngày giờ hành sự phù hợp với Phạm vi Tình Lý của những sự việc như: Khai trương, Khởi công, Hợp tác, Đầu tư, Bắt đầu công việc mới,….
 • Thời gian học: 06 buổi.
 • Học vào ngày: Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần.
 • Từ 18g30 đến 20g30.
 • Khai giảng: Thứ Sáu 25-11-2016.
 • Ghi danh: 098.289.2086 hoặc 090.3030.250 (gặp Thầy Thanh Hải)
 • Từ Thứ Sáu 04-11-2016 đến trước ngày khai giảng.
 • Địa điểm học: Phú Nhuận
 • Sĩ số: 20 học viên trở lên.
 • Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải.
 • Đối tượng tham dự: Tất cả mọi đối tượng thích học hỏi, nghiên cứu, dự đoán trước, chọn ngày giờ thực hiện.
 • Ghi chú: Học viên đã học các Khóa Dịch Lý Việt Nam Căn Bản sẽ được tham dự học lại miễn phí (nếu có nhu cầu ôn tập hoặc do bận bất ngờ không theo học hết khóa).

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Lớp Dịch Lý Việt Nam Căn Bản – Khóa 16

 CHƯƠNG TRÌNH HỌC (Thời Gian Học 06 Buổi):

 • Giới Thiệu: Việt Nam Khoa – Dịch Lý Học.
 • Hóa Thành 08 tượng.
 • Hóa Thành 64 Dịch tượng kép.
 • Ý Nghĩa 64 Dịch Tượng (Việt Dịch Chánh Tông của Thầy Dịch Lý Sĩ Xuân Phong).
 • Cách Thành Lập Dịch tượng kép.
 • Cách Thành Lập – Ý nghĩa: Chánh – Hộ – Biến.
 • Phương Pháp Kiểm Soát Sống Động.
 • Các Bước Kiểm Soát Sống Động.
 • Các Bài Thực Tập Kiểm Soát: Chánh và Chánh-Biến.
 • Phương Pháp Nói Dịch.
 • Mỗi buổi học đều có Bài Thực Tập Tiên Đoán: Chánh và Chánh-Biến, từ dễ đến khó.

   

  Thông Báo Khai Giảng

  Lớp Dịch Lý Việt Nam Căn Bản Ứng Dụng – Khóa 16

  Để nối tiếp Chương Trình Học của Lớp Dịch Lý Việt Nam Căn Bản – Khóa 16, Khai Giảng Lớp Dịch Lý Việt Nam Căn Bản Ứng Dụng – Khóa 16.

  • Thời gian học: 06 buổi.
  • Học vào ngày: Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần.
  • Từ 18g30 đến 20g30.
  • Khai giảng: Thứ Sáu 16-12-2016.
  • Ghi danh: 098.289.2086 hoặc 090.3030.250 (gặp Thầy Thanh Hải)
  • Từ Thứ Sáu 03-12 -2016 đến trước ngày khai giảng.
  • Địa điểm học: Phan Đăng Lưu – Quận Phú Nhuận
  • Sĩ số: 20 học viên.
  • Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải.
  • Đối tượng tham dự: Tất cả mọi đối tượng thích học hỏi, nghiên cứu, dự đoán trước, chọn ngày giờ thực hiện. Đã học qua Lớp Dịch Lý Việt Nam Căn Bản hoặc Biết cách An Dịch tượng.
  • Ghi chú: Học viên đã học các Khóa Dịch Lý Việt Nam Căn Bản và Ứng Dụng trước sẽ được tham dự học lại miễn phí (nếu có nhu cầu ôn tập hoặc do bận bất ngờ không theo học hết khóa).
  • Website: www.vutrungu.com;
                   www.dichlyhoc.com

  Lớp Dịch Lý Việt Nam Ứng Dụng – Khóa 16

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC (Thời Gian Học: 06 Buổi)

  • Yếu Lý Đồng Nhi Dị.
  • Các Bước Nói Dịch.
  • Phép Tắc Nói Dịch.
  • Bốn Điều Căn Bản.
  • Tám Điều Tâm Niệm.
  • Bốn Mục Đích Nói Dịch.
  • Phương Pháp Bấm Dịch Trên Bàn Tay.
  • Cách Tính Nhanh Các Dịch Tượng.
  • Cách Tính Lục Thú.
  • Cách Tính Dịch Tượng Theo Phút.
  • Quyết Điều Hoài Nghi – Định Điều Do Dự.
  • Mỗi buổi học đều có Bài Thực Tập Kiểm Soát và Thực Tập Tiên Đoán: Chánh và Chánh-Biến, từ dễ đến khó.
  • Một số Bài Mẫu Ứng dụng để Động Tĩnh, Tiến Thoái được Đắc sách.
  • Cách Chọn Ngày Giờ Phù Hợp Công Việc.