Khai Giảng Lớp Dịch Lý Việt Nam

Cấp Tốc Miễn Phí – Khoá III – 23.12.2017

Để giúp các bạn hiếu học, có tinh thần cầu tiến, muốn tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu những kiến thức về Dịch Lý Việt Nam, chúng tôi sẽ mở Lớp Cấp Tốc Miễn Phí – Khoá III – 2017.

Các khoá học Cấp Tốc Miễn Phí này, sẽ giúp các bạn có nền tảng cần thiết trước khi đi sâu vào môn Dịch Lý Việt Nam.

Để các bạn ưa thích tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu có những kiến thức mà nhờ đó, có thể Dự Báo, Tiên Đoán những sự việc, hiện tượng mà các bạn thắc mắc.

Sau khoá học, các bạn có thể Tự Nghiên Cứu với các Tài Liệu mà chúng tôi có đăng ở 02 trang web:

• dichlyhoc.com

• vutrungu.com

Thời gian học: 02 buổi.

1. Thứ Bảy, 23.12.2017. Từ 18g30 đến 20g30

2. Thứ Tư, 27.12.2017. Từ 18g30 đến 20g30

• Khai giảng: Thứ Bảy, 23.12.2017

• Ghi danh: 098.289.2086 hoặc 0939.415.379 (gặp Thầy Thanh Hải)

Thời gian gian ghi danh:

Thứ Ba 21.11.2017 đến trước ngày khai giảng.

Địa điểm học: Phú Nhuận

Học phí: Miễn phí.

Sĩ số: Tối đa 30 người (các bạn nên đăng ký trước để chúng tôi chuẩn bị trước tài liệu sẽ phát cho các bạn).

Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải.

Đối tượng tham dự: Tất cả mọi đối tượng thích học hỏi, nghiên cứu, dự đoán trước, chọn ngày giờ Động Tĩnh, Tiến Thoái…

Ghi chú:

Trong 02 trang web vutrungu.com và dichlyhoc.com, chúng tôi có đăng hơn 10 tài liệu của Việt Nam Dịch Lý Hội.

Các bạn nên nghiên cứu các tài liệu theo thứ tự như sau: Việt Dịch Chánh Tông, Dịch Lý Khai Nguyên, Vũ Trụ Ngữ,…

Học Dịch Lý Việt Nam để có thể:

• Chiêm Nghiệm những Sống Động chung quanh.
• Để Động Tĩnh, Tiến Thoái cho Đắc sách, có lợi nhất (Học về chữ Thời).
• Để chọn ngày giờ hành sự phù hợp với Phạm vi Tình Lý của những sự việc như: Khai trương, Khởi công, Hợp tác, Đầu tư, Bắt đầu công việc mới,….

Ban Điều Hành,
vutrungu.com & dichlyhoc.com