Khai Giảng Lớp Dịch Lý Việt Nam 

Cấp Tốc Miễn Phí – Khoá II – 18.09.2017

 • Để giúp các bạn hiếu học, có tinh thần cầu tiến, muốn tìm hiểu, học hỏi Dịch Lý Việt Nam; chúng tôi sẽ mở Khoá II – 2017.
 • Các khoá học Cấp Tốc Miễn Phí này, để giúp các bạn có nền tảng cần thiết trước khi đi sâu vào môn Dịch Lý Việt Nam.
 • Sau khoá học này, các bạn có thể Tự Nghiên Cứu với khoảng 10 Tài Liệu mà chúng tôi có đăng ở 02 trang web:
  vutrungu.com
  dichlyhoc.com
  Thời gian học: 02 buổi.
  • Học vào ngày:
  * Thứ hai 18.09.2017 và Thứ sáu 22.09.2017.
  • Thời gian học: 18g30 đến 20g30.
  • Khai giảng: Thứ Sáu, 18.09.2017
  • Ghi danh:
  * 098.289.2086 hoặc 0939.415.379 (gặp Thầy Thanh Hải)
  * Từ Thứ Bảy-28-08-2017 đến trước ngày khai giảng.
  Địa điểm học: Phú Nhuận
  Học phí: Miễn phí.
  Sĩ số: Khoảng 25 học viên (các bạn nên đăng ký trước để chúng tôi chuẩn bị trước tài liệu sẽ phát cho các bạn).
  Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải và Ban điều hành dichlyhoc.com & vutrungu.com
  * Đối tượng tham dự: Tất cả mọi đối tượng thích học hỏi, nghiên cứu, dự đoán trước, chọn ngày giờ Động Tĩnh, Tiến Thoái…
  * Ghi chú:
  – Trong 02 trang web này, chúng tôi có đăng hơn 10 tài liệu của Việt Nam Dịch Lý Hội.
  – Các bạn nên nghiên cứu các tài liệu theo thứ tự như sau: Việt Dịch Chánh Tông, Dịch Lý Khai Nguyên, Vũ Trụ Ngữ,…
  – Học Dịch Lý Việt Nam để có thể:
  • Chiêm Nghiệm những Sống Động chung quanh.
  • Để Động Tĩnh, Tiến Thoái cho Đắc sách, có lợi nhất (Học về chữ Thời).
  • Để chọn ngày giờ hành sự phù hợp với Phạm vi Tình Lý của những sự việc như: Khai trương, Khởi công, Hợp tác, Đầu tư, Bắt đầu công việc mới,….
  Ban Điều Hành,
  vutrungu.com & dichlyhoc.com